Květen 15, 2018

Dětský půlmaraton

Dětský půlmaraton 800 m

Dětský půlmaraton 2020 – 800 m o titul Mistr města Blanska 2020. Pořádaný pod záštitou starosty města Blansko Ing. Jiřího Crhy.

 

Termín: 28.9.2020
Start, Cíl: Blansko, nám. Republiky 13:10 hod.
Vzdálenost: 800 m

Prezentace: Budova MÚ Blansko, nám. Republiky 1, v neděli 27.9.2020 od 15:00 do 18:00 hodin, v den závodu od 10:00 do 13:00 hodin

Dětský půlmaraton je otevřený silniční běžecký závod na distanci 800 m pro děti od ročníku narození 2008 a mladší bez nutnosti příslušnosti ke sportovnímu oddílu či klubu.
Trať je vedena ulicemi středu města. Povrch je asfalt. Závod proběhne za omezeného silničního provozu.

Časový harmonogram Registrace až na místě

Startovné:

Tento běh je od startovního poplatku osvobozen.

Registrace:

Na tento běh se neregistruje. Právo startu má každý kdo se dostaví včas k prezentaci, obdrží startovní číslo a včas se dostaví na start.

Kategorie:

A – mini – společný závod pro děvčata a chlapce ročníků narození 2012 a mladší
B – žáci nejmladší – ročník narození 2010 až 2011
C – žákyně nejmladší – ročník narození 2010 až 2011
D – žáci mladší – ročník narození 2008 až 2009
E – žákyně mladší – ročník narození 2008 až 2009

Každý účastník obdrží pamětní medaili. Ve všech kategoriích budou vyhodnoceni běžci, kteří se umístí na 1. až 3. místě, obdrží diplom a věcnou cenu. Vítěz každé kategorie získá titul „Mistr města Blanska 2020“. Děti do 6 let věku mohou běžet pouze se zletilým doprovodem!

Servis pro běžce:

Nezajišťuje se. Každý účastník obdrží pamětní medaili.

Zdravotní služba:

Zdravotní pomoc pro závodníky je zajištěna prostřednictvím Zdravotní záchranné služby v místě startu a cíle.

Pravidla závodu:

  • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrností podmínky.
  • Na samotných běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
  • Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním.
  • Organizátor má právo z kapacitních důvodů omezit před samotným startem počet účastníků bez předchozího oznámení.
  • Organizátor má právo v naléhavém případě posunout čas startu závodu nebo změnit jeho trasu.
  • Doprovod běžců na jízdních kolech, in-linech, koloběžkách či jiných jízdních prostředcích je po celé délce trati přísně zakázán. V případě porušení tohoto pravidla může být běžec ze závodu vyloučen a diskvalifikován.