Červen 28, 2018

Inline fitness kritérium

Tempish inline fitness kriterium

Termín: 18.8.2018
Start, Cíl: Blansko, nám. Republiky 14:00 hod.
Vzdálenost: 6 kol

Prezence: Budova MÚ Blansko, nám. Republiky 1, v pátek 17.8 od 15.00 do 18.00 hodin, v den závodu od 10.00 do 13.00 hodin

Inline kritérium je inline silniční závod na 6 kol jen pro hobby závodníky neregistrované v ČSKB. Trať je vedena ulicemi středu města. Povrch je asfalt. Závod proběhne za uzavřeného silničního provozu na vlastní nebezpečí. Na závod možno zapůjčit brusle od f. TEMPISH. Přilba povinná.

Časový harmonogram Zaregistrovat se

Termín registrace

Uzávěrka přihlášek do Tempish Inline kritéria je 10.8.2018 do 12.00 hodin. Po tomto termínu budou probíhat registrace na místě.

Startovné 199 Kč

Úhrada startovného na účet TJ ASK Blansko, vedený u České spořitelny, č.ú. 1361977399/0800, v.s. vygeneruje systém při registraci. Do zprávy pro příjemce uveďte pro jistotu jméno a příjmení.

Startovní balíček

Každý startující obdrží při prezentaci startovní balíček, který obsahuje startovní číslo, čip (překontrolujte při převzetí balíčku!), čelenku s logem závodu v hodnotě 200 Kč (pouze kategorie dospělých). Jako součást startovního balíčku si lze při registraci objednat tričko s logem závodu v hodnotě 599,- Kč za cenu 499,- Kč. Možnost objednání triček za uvedenou cenu končí dnem 20.7.2018.

Kategorie

muži 18 – 39 a 40 a více
ženy 18 – 39 a 40 a více

První 3 v každé kategorii obdrží věcné ceny.

Servis pro inline

 • čipová časomíra
 • SMS s cílovým časem
 • on-line výsledky na webu www.blanenskypulmaraton.cz
 • šatna
 • sprchy
 • úschovna tašek

Zdravotní služba

Zdravotní pomoc pro závodníky je zajištěna prostřednictvím Zdravotní záchranné služby v místě startu a cíle.

Pravidla závodu

 1. Každý registrovaný je povinen uhradit startovní poplatek do 7 dnů od registrace, v případě, že poplatek není včas uhrazen, registrace bude bez upozornění vymazána.
 2. Registrace běžců bude uzavřena nejpozději 10.8.2018 ve 12.00 hodin.
 3. Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení.
 4. Pro správné zařazení běžce do kategorie je rozhodující rok narození.
 5. Závod se uskuteční bez ohledu na povětrností podmínky.
 6. Na samotných běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
 7. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 8. Organizátor má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně bez předchozího oznámení.
 9. Registrační poplatek je nevratný.
 10. Doprovod běžců na jízdních kolech, in-linech, koloběžkách či jiných jízdních prostředcích je po celé délce trati přísně zakázán. V případě porušení tohoto pravidla může být běžec ze závodu vyloučen a diskvalifikován.