Květen 15, 2018

Běh mladých

Běh mladých 2,4 km

Běh mladých – 2,4 km o titul Mistr města Blanska 2018. Pořádaný pod záštitou místostarosty města Blansko Ing. Jiřího Crhy.

 

Termín: 18.8.2018
Start, Cíl: Blansko, nám. Republiky 15:30 hod.
Vzdálenost: 2,4 Km

Prezence: Budova MÚ Blansko, nám. Republiky 1, v pátek 17.8 od 15.00 do 18.00 hodin, v den závodu od 10.00 do 14.30 hodin

Půlmaraton mladých je otevřený silniční běžecký závod na distanci 2,4 kilometrů pro mládež ročníků narození 2000 až 2005 bez nutnosti příslušnosti ke sportovnímu oddílu či klubu.
Trať je vedena ulicemi středu města. Povrch je asfalt. Závod proběhne za omezeného silničního provozu.

Časový harmonogram Registrace až na místě

Termín registrace:

Do tohoto běhu není nutná registrace. Právo startu má každý kdo se dostaví včas k prezentaci, obdrží startovní číslo a dostaví se včas na start.

Startovné:

Startovné není pro tento běh stanoveno.

Startovní balíček:

Každý startující obdrží při prezentaci startovní balíček, který obsahuje: startovní číslo a čip (překontrolujte při převzetí balíčku).

Kategorie:

A – žáci starší – ročník narození 2004 až 2005
B – žákyně starší – ročník narození 2004 až 2005
C – dorostenci – ročník narození 2000 až 2003
D – dorostenky – ročník narození 2000 až 2003

Ve všech kategoriích budou vyhodnocení běžci, kteří se umístí na 1. až 3. místě, obdrží diplom. Vítěz každé kategorie získá titul „Mistr města Blanska 2018“.

Servis pro běžce:

  • čipová časomíra
  • on-line výsledky na www.blanenskypulmaraton.cz

Zdravotní služba:

Zdravotní pomoc pro závodníky je zajištěna prostřednictvím Zdravotní záchranné služby v místě startu a cíle.

Pravidla závodu:

  • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrností podmínky.
  • Na samotných běžcích či jejich zákonných zástupcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
  • Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním.
  • Organizátor má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně bez předchozího oznámení.
  • Doprovod běžců na jízdních kolech, in-linech, koloběžkách či jiných jízdních prostředcích je po celé délce trati přísně zakázán. V případě porušení tohoto pravidla může být běžec ze závodu vyloučen a diskvalifikován.