Leden 11, 2018

Propozice

Prezentace

Místem prezentace je vstupní hala budovy Městského úřadu Blansko nám. Republiky 1. Je otevřena v pátek 17. 8. 2018 od 15.00 do 18.00 hod. a v sobotu 18. 8. 2018 od 10.00 hod. do 16.30 hod.

V den konání běhů je nutné si vyzvednout startovní číslo a startovní balíček minimálně 1 hodinu před startem konkrétního běhu. Startujícím v půlmaratonu doporučujeme vyzvednutí startovního čísla a balíčku nejméně 1,5 hodiny před samotným startem. Vyvarujeme se tím zbytečné nervozitě.

PROSÍME, NENECHÁVEJTE PREZENTACI NA POSLEDNÍ CHVÍLI! Děkujeme.

Prezentace pro rámcové závody bude uzavřena vždy 30 minut před startem daného běhu. Prezentace pro hlavní závod Eleven Půlmaraton Moravským krasem bude uzavřena 1 hodinu před startem, t.j. v 16.30 hod.

Mapa tras a míst

Prezentace běžců bude probíhat dle startovních čísel. Před vchodem do registrace bude umístěna informační tabule se jmenným seznamem běžců, seřazených dle abecedy. Pokud nebudete znát své startovní číslo, najdete je v tomto seznamu. Vaše startovní číslo nahlásíte u registrace a po podpisu prohlášení o startu v závodě vám bude vydáno startovní číslo, popř. objednané tričko. http://www.blanenskypulmaraton.cz/startovka/

Časy startů jednotlivých běhů a jízd

  • 14.10 hod. Inline kriterium
  • 15.00 hod. Dětský půlmaraton a Lidový běh – 800 m
  • 15.30 hod. Běh městem a Půlmaraton mladých- 2,4 km
  • 17.30 hod. Start Půlmaratonu Moravským krasem na 21,1 km
  • 17.45 hod. Spanilá Inline jízda 4,8 km

Běžcům v Eleven Půlmaratonu Moravským krasem doporučujeme řazení na start dle svých předpokládaných časů. Pro vaši orientaci budou koridory pro shromažďování označeny předpokládaným cílovým časem. Řazení běžců je dobrovolné a nebude pořadateli usměrňováno. Též prosíme půlmaratonce běžící s kočárkem, aby se na start zařadili až na konec koridoru.

Časový harmonogram

Šatny

Šatny pro běžce jsou umístěny v Dělnickém domě pro muže a Městských lázních na Mlýnské ulici (plavecký bazén) pro ženy (viz mapka). Jsou otevřeny od 13.30 do 21.30 hod. Vstup do prostorů šaten a uložení tašek je možný pouze po předložení startovního čísla. Bez startovního čísla nebude do těchto prostorů umožněn vstup!

Sprchy

Pro běžce startující v hlavním závodě (půlmaratonu) jsou k dispozici sprchy v objektech šaten. Též je možné využít sprchy v kabinách na fotbalovém hřišti. Vstup do sprch je možný pouze po předložení startovního čísla.

Povinnosti při používání čipů

Všichni běžci (kromě Dětského půlmaratonu a Lidového běhu) obdrží čip, který je přilepen na startovním čísle a je nevratný. V případě, že běžíte více běhů, tak vám čip i startovní číslo zůstává stejné. Čip ze startovního čísla neodlepujte. Při ztrátě čipu před závodem je účtován poplatek ve výši 100,- Kč.

Startovní číslo

Startovní číslo musí mít každý běžec umístěno viditelně na hrudníku. Umístění na jiném místě těla není přípustné! Součástí startovního čísla je i čip a ke startovnímu číslu obdržíte špendlíky pro jeho řádné upevnění.

WC a pitná voda na náměstí

Stálé veřejné WC se nachází v dvorním traktu budovy radnice, přístupná jsou z ulice Al. Skotáka (za Informační kanceláří Blanka). Mobilní WC se nachází v horním levém rohu nám. Republiky. Další WC jsou v šatnách. U mobilních WC je i žlab s přípojkou na vodovodní řad s pitnou vodou. Místo s vodní přípojkou i WC jsou zakresleny v informační mapce č. 1.

Občerstvení pro běžce

Běžci registrovaní k Půlmaratonu obdrží nápoje na trati a v cíli (v tomto pořadí – vitaminizující nápoj, pitná voda). Po proběhnutí cílem je pro ně připravené občerstvení (pečivo, ovoce, nápoje). Po doběhnutí budou běžci směřováni do prostoru určeného pro výdej občerstvení, které je vydáno běžci pouze jednou. Účastník půlmaratonu dostane po doběhu 0,5 l balené vody.

Běžci, registrovaní k Běhu městem obdrží v cíli 0,5 l balené vody.

Občerstvovací stanice

Pro půlmaratonce jsou na trati připraveny tři občerstvovací stanice, které jsou vyznačeny na mapě. Na každé občerstvovací stanici je pro běžce připraven vitaminizujicí nápoj a pitná voda. Jeden kilometr před občerstvovací stanicí bude umístěna informační tabule. Kromě nápojů budou mít běžci k dispozici houbičky. Upozorňujeme běžce, že mohou použít pouze občerstvovací stanice umístěné po jejich pravé ruce ve směru běhu!

Apelujeme na běžce!

Ctíme a vážíme si práce našich pořadatelů a velice si vážíme úžasné přírody, kterou vede tento unikátní závod. Proto vás naléhavě žádáme, odhazujte použité kelímky a houbičky pouze do označených prostorů podél trati v těsné blízkosti občerstvovací stanice!

Osvěžení na trati

Na trati bude instalována vodní clona (sprcha). Je na vašem zvážení, zda se budete potřebovat osvěžit….

Chování na trati

Žádáme půlmaratonce, aby dodržovali pravidla závodu a běželi VŽDY po své pravé straně, pokud je to možné! Doprovázet běžce na kole, Inlinech, koloběžkách či jiných jízdních prostředcích je z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno!!! Porušení tohoto zákazu bude trestáno diskvalifikací. Děkujeme vám za dodržování bezpečnostních pokynů.

Doprava a parkování

Upozorňujeme všechny návštěvníky, že nám. Republiky je pro veškerý provoz uzavřeno po celý den. K dopravě na jednotlivá parkoviště využijte ulici Masarykovu, Svitavskou, Poříčí, Hybešovu, Sadovou a Seifertovu. K parkování využijte nám. Svobody, Sportovní ostrov, supermarkety Albert, Lidl, Billa a Kaufland. Kromě zmíněných parkovišť je možné využít parkoviště vyznačená na mapce závodu. Parkování je bezplatné.

K cestě do Blanska můžete využít i výhodné vlakové spojení. Blansko leží na železniční trati Brno-Česká Třebová. Z železniční zastávky Blansko město se k místu registrace, startu a cíle dostanete za cca 5 min. chůze a ze zastávky Blansko hl. nádraží za cca 20 min. chůze.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude po celou dobu akce připravena na nám. Republiky. V průběhu Půlmaratonu se bude další vozidlo pohybovat za běžci na trati. Další vozidlo ČČK bude k dispozici na křižovatce u vrátnice sléváren Ernst Leopold. V případě zdravotních problémů na trati požádejte nejbližšího pořadatele v reflexní vestě o pomoc. Následně vám bude přivolána zdravotnická služba.

Výsledky

Všichni běžci na půlmaratonské trati a Běhu městem, kteří správně uvedli mobilní telefon při registraci, obdrží po doběhu SMS zprávu s výsledným časem (čas od výstřelu do překročení cílového koberce – OficCas, a pak čas od překročení startovního/cílového koberce – CipCas). Výsledky budou po závodě zveřejněny na webových stránkách http://www.blanenskypulmaraton.cz a na http://championchip.cz/akce/blanenskypulmaraton.

Aktuální informace budeme publikovat i na facebookové stránce fb.me/blanenskypulmaraton, a to včetně fotografií.