Srpen 6, 2018

Lidový běh

Lidový běh – 800 m

Termín: 28.9.2020
Start, Cíl: Blansko, nám. Republiky 13:10 hod.
Vzdálenost: 800 m

Prezentace: Budova MÚ Blansko, nám. Republiky 1 od 10:00 do 13:00 hodin

Půlmaraton Moravským krasem – Lidový běh 2020 je otevřený běžecký závod na trati 800 m bez nutnosti příslušnosti ke sportovnímu oddílu či klubu.
Trať je vedena v prostoru nám. Republiky a jeho okolí. Povrch je asfalt, částečně kostky. Závod proběhne na uzavřených komunikacích s vyloučením silničního provozu.

Časový harmonogram Registrace až na místě

Startovné

Tento běh je od startovního poplatku osvobozen.

Registrace

Na tento běh se neregistruje. Právo startu má každý běžec, který se dostaví ve stanovenou dobu k prezentaci, obdrží startovní číslo a včas se dostaví na start.

Kategorie

V tomto běhu nejsou kategorie vypsány.
Výsledky se nevyhodnocují.

Servis pro běžce

Nezajišťuje se. Každý z účastníků obdrží pamětní medaili.

Zdravotní služba

Zdravotní pomoc pro závodníky je zajištěna prostřednictvím Zdravotní záchranné služby v místě startu a cíle.

Pravidla závodu

  • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrností podmínky.
  • Na samotných běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
  • Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním.
  • Organizátor má právo z kapacitních důvodů omezit před samotným startem počet účastníků bez předchozího oznámení.
  • Organizátor má právo v naléhavém případě posunout čas startu závodu nebo změnit jeho trasu.